You might be...
Jo men alltså, det här stör mig ordentligt.
Kontext - Referens.

Läkare utan spärrar

Rationalitetens obönhörliga överlägsenhet skall befria oss från de sentimentala bojor som håller oss kvar på apstadiet. En svårt skallskadad människa är praktiskt taget död, och därför inte en människa längre utan ett biologiskt objekt i stasis. Därför vore det att stå i vägen för framsteg och utveckling att hindra läkare och läkemedelsföretag att använda de biologiska objekten för läkemedelsprovning. Vi måste ändra på detta. Det vore en black om foten för framtida generationers patenterade behandlingsformer att låta anhörigas sentimentala gråtmildhet och irrationella känsloyttringar hindra utvecklingen på det planet. Hippokrates levde för farao under antiken, då vidskepelsen styrde världen. Honom kan vi inte längre beakta år tjugohundraåtta. Vi har rätt. Vi har kunskapen. Vi har viljan att göra det som krävs. We want, we want your body som Public Image Limited sjöng. All your base are belong to us.

Hälsningar,
den vetenskapligt rationella läkarkårens upprop mot emotionell vidskepelse under ledning av doktor Josef


Jodåsåatt

Terrorister sa Bill. Industrispionage sa Bull.

reFAIL
Statsministern tycker att det var ett misstag att kommentera kritiken mot FRA-lagen och hanteringen av ärendet. Inte för att han viftade ett rött skynke genom att på ett mästrande sätt med diktatoriska övertoner säga att alla tjänade på att vi slutade prata om det, utan för att han sa något alls.

Och det värsta är att jag tror att han är uppriktig nu.

Det sägs att man har de politiker man förtjänar, men har vi verkligen förtjänat skuggdväljandes supercyniker som ser stoicism som en av de främsta dygderna? Med den lönen, de arbetsförmånderna, det kontaktnätet och de möjligheterna att casha in efter avslutad tjänst är det dock extremt svårt för mig att uppfatta honom som stoisk.

Spelar ingen roll

Det kommer ju inte precis som en överraskning att Ivans privatkommunikation är huvudmålet för FRAs planerade spionage mot civila. Men det förändrar ingenting. Tekniskt sett är det fortfarande en generell avlyssning av varje medborgares elektroniska kommunikation, helt utan misstanke om brott. Så fort dataströmmen kopieras är den personliga integriteten död. Och detta beteende finns det ingen möjlighet att rättfärdiga i en demokrati i fredstid. Inte en chans. Aldrig. Inga tillägg. Inga kommittéer. Inga kompromisser.

Fler asshats

Med sin begreppsförvirring om vad "filtrering" är rent tekniskt och sitt nedlåtande nyspråkbruk av ordet skydda påminner mig Sabuni om någon annan. Hm. Fundera fundera fundera, vem kan det vara...


banal önskar inte ministern en god natt.

Ö&B
Håkan Syrén gör en trovärdig imitation av det polska kavalleriet 1939.

the pwnage of maud

Eller i en kortare version:
-Hej, jag har väldokumenterade expertkunskaper i ämnet och är mycket kritisk till er hantering av ärendet.
-Asså, ah, men asså sossarna då!? Sossarna!!

Little big rosenbad

Tomhylsan och General Custer har uttalat sig om FRA-lagen samtidigt i tidningarna. Beskedet de försöker kommunicera är tydligt. "Vi har makten och ni gör vad vi säger". Men det som verkligen kommuniceras är "Vi är arroganta, maktfullkomliga och tragikomiskt övertygade om att alla utom vi har fel i en fråga vi inte har någon teknisk kompetens att förstå själva".

Tomhylsan gör även skäl för sitt smeknamn när han slår fast att FRA-lagen är en vänster-höger-fråga efter opinionsundersökningen från Demoskop och Expressen. Med det resonemanget slår han även fast att regeringen bara har stöd av 31%, vilket man får förmoda är svenskt rekord i missnöje. Konsekvensen därav borde naturligtvis vara att regeringen avgår efter semestern. Eller att Tolgfors är så underbegåvad att han närvaro i statsapparaten är en säkerhetsrisk.Bekännelse

Det här är tungt att säga offentligt, men ... jag skrattade så jag grät flera gånger under Superhero Movie.
Någon måste ha sprinklat roofies över mina popcorn.

Dagens citat

Näe!
Det är inte kul att bli avlyssnad.

Därför ska det vara lagreglerat.
Och det är bara polisen som ska lyssna i Sverige.

Inte heller kul när man blir klippt och budskapet förvrängt.
Anders WikFd överdirektör Anders Wik svarar på det här inlägget.

Jag har faktiskt full förståelse för att du är arg och besviken på Falkvinge. Och om du har blivit klippt och förvrängd kan du ju alltid begära att han gör råmaterialet tillgängligt. Men det här med att det bara är polisen som skall lyssna i Sverige...

Eftersom pakettrafiken i datanätverk ser ut som den gör och i princip alla datapaket går via utlandet - har ni utvecklat någon sorts pre-cognition technology som möjliggör för avlyssningsmekanismen att hoppa över inhemsk kommunikation? För enligt rådande naturlagar som jag känner dem går det inte att sålla bort onödig information utan att identifiera den. Och avlyssning är avlyssning även om FRA eller dess uppdragsgivare inte är intresserad av det som sägs eller skrivs. Idag.

Är det något historien kan lära oss är det att den goda staten inte är en konstant. Tyranniet kan dyka upp var som helst, när som helst. Men även om det vore så att man kunde garantera att staten aldrig utnyttjar avlyssningsstrukturen för onda syften har den inget i medborgarnas privatkommunikation att göra om det inte finns en specifik misstanke om individen. I alla fall inte så länge vi inte befinner oss i krig.

Det finns få konstanter i den här världen. Skatter, döden och det faktum att massavlyssning inte hör hemma i en demokrati eller rättsstat. Ett förbud är också en lagreglering.

RSS 2.0